Boeken Cafe

Iris Fiorine op de sofa met Seka

February 26, 2023 Boeken.cafe
Boeken Cafe
Iris Fiorine op de sofa met Seka
Show Notes

 Vandaag in #OpDeSofaMetSeka praat Seka Dobric met Iris Fiorine, tandarts en auteur. Nooit meer bang van de tandarts is een voorleesboek voor kleuters en een leesboek voor lagereschoolkinderen. Auteur Iris Fiorine: “Omdat ik dagelijks in mijn job ervaar hoeveel kinderen angstig zijn voor een tandheelkundige behandeling, ontstond het idee om hierover een kinderboek te schrijven. Dit informatieve boek vertelt het verhaal van Romy, een meisje met tandpijn dat angst heeft voor de tandarts. Aan de hand van verschillende behandelingen en een goed gecommuniceerde aanpak leert ze dat ze hiervoor niet angstig hoeft te zijn. Het is een positief geschreven verhaal dat vele professionelen kunnen aanwenden om de problematiek uit te leggen, te verduidelijken en mogelijke oplossingen voor te stellen. Het is tevens een leidraad om het vertrouwen bij kinderen (weer) op te bouwen. Aansluitend worden heel wat tips beschreven om een optimale mondhygiëne na te streven. Vanuit mijn praktijkervaring merk ik dat de mondhygiëne nog vaak te wensen over laat. Er is op dat vlak nog veel progressie te realiseren. Met dit boek hoop ik drempelverlagend te kunnen bijdragen om goede mondhygiëne en basis tandzorg bij kinderen vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Het is een illustratief boek voor kinderen, ouders en grootouders om hen hierin te ondersteunen. Leerkrachten kunnen het eveneens aanwenden om als thema bespreekbaar te maken tijdens hun lessen.” https://boeken.cafe/boek/nooit-meer-bang-van-de-tandarts-iris-fiorine/